Ajuntament de Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar va apostar per nosaltres per dur a terme el desenvolupament de totes aquelles campanyes integrals en un suport totalment digital. Treballem en conjunt amb cada departament de l’entitat, en especial amb el responsable de la comunicació digital i encarregat de fer la difusió de totes les campanyes en les plataformes oficials de l’ajuntament.

La llibertat per proposar dissenys i nous estils ens permet desenvolupar diferents conceptes comunicatius capaços d’acompanyar els missatges oficials que l’entitat transmet al poble. Sempre treballem a partir d’un briefing, a vegades més pautat i d’altres més lliure, des de Brava proposem diferents conceptes comunicatius per desenvolupar la campanya.

Creem tot tipus d’adaptacions a formats digitals, banderoles i roll-ups tant de les campanyes pròpies com de les campanyes en suport físic per aconseguir la major integritat i coherència a l’hora de comunicar.