Ajuntament de Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar va apostar per l’equip de Brava Comunicació per dur a terme el desenvolupament de totes aquelles campanyes integrals en un suport totalment digital. Treballem en conjunt amb cada departament de l’entitat de Lloret de Mar, en especial amb els responsables de la comunicació digital i encarregats de fer la difusió de totes les campanyes i comunicacion en les plataformes oficials de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

La llibertat per proposar dissenys i nous estils ens permet desenvolupar diferents conceptes comunicatius capaços d’acompanyar els missatges oficials que l’entitat transmet a la població o a qualsevol usuari seguidor de les xarxes socials. Sempre treballem a partir d’un briefing, a vegades més pautat i d’altres més lliure, des de Brava Comunicació proposem diferents conceptes comunicatius per desenvolupar la campanya i, a partir d’aquí, creem el definitiu. 

Creem tot tipus d’adaptacions a formats digitals, banderoles i roll-ups tant de les campanyes pròpies com de les campanyes en suport físic per aconseguir la major integritat i coherència a l’hora de comunicar.